วิธีการดูสถานะแบตเตอรี่ Greenworks จากแท่นชาร์จ ซึ่งวิธีการดูสถานะจะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และดูแลได้อย่างถูกวิธี 

วิธีการดูสถานะไฟ LED สำหรับแท่นชาร์จเร็ว 24V  

  • สถานะไฟสีเขียว คือ แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
  • สถานะไฟสีเขียวกระพริบ คือ กำลังชาร์จแบตเตอรี่
  • สถานะไฟสีแดง คือ แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ควรพักแบตเตอรี่ให้เย็นลงประมาณ 30 นาทีหรือจนกว่าจะหายร้อน
  • สถานะไฟสีแดงกะพริบ คือ แบตเตอรี่ชำรุด

วิธีการดูสถานะไฟ LED สำหรับแท่นชาร์จ 24V  แท่นชาร์จ 40V แท่นชาร์จ 60V และแท่นชาร์จ 80V

  • สถานะไฟสีแดง ทั้ง 2 ด้าน คือ กำลังชาร์จแบตเตอรี่
  • สถานะไฟสีแดงและสีเขียว คือ แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
  • สถานะไฟสีแดงและสีส้ม คือ แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ควรพักแบตเตอรี่ให้เย็นลงประมาณ 30 นาทีหรือจนกว่าจะหายร้อน
  • สถานะไฟสีแดง และไม่แสดงไฟ คือ ไม่มีแบตเตอรี่
  • สถานะไฟสีแดง และสีแดงกะพริบ คือ แบตเตอรี่ชำรุด

 

หากสินค้าเกิดปัญหาอย่างไร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : tigerbaythailand
Line: @spicasiam  
หรือติดต่อ 02-7217373