28-29 เมษายน 2561: งานประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ณ โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท ภูเก็ต

งานประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ณ โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท จ. ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28-29 เมษายน 2561   ภายในงานมีการฝึกอบรม ร่วมเสวนา และทดสอบสินค้าต่างๆ จาก Husqvarna ทั้งสินค้าที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด และสินค้าใหม่ที่กำลังมีการนำเข้าจากต่างประเทศ